Hướng dẫn backup và khôi phục lại tổng đài KX-NS300, KX-NS1000

Sau khi cài đặt xong tổng đài bạn nên backup 1 bản lưu trữ cài đặt ra để khi tổng đài có sự cố bạn restore lại cho thuận tiện,

1. Backup tổng đài KX-NS300

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -> Chọn Utilities -> File -> File transfer PBX to PC -> tìm đến dòng có tên file là DFSYS -> kích chuột vào dòng đó bấm Transfer -> file tự động load về máy tính của bạn

Backup tổng đài KX-NS300

2. Khôi phục (Restore) lại tổng đài KX-NS300

Bấm vào hình cái búa trên góc phải màn hình -> Chọn Utilities -> File -> File transfer PC to PBX -> upload file lên và chọn Execute để khôi phục