Trả lời :

Các module quang sau đã được thử nghiệm bởi các thành viên của diễn đàn UniFi

 • Finisar FTLF8524P2BNL
 • FCI 10110818-2030LF
 • Cisco SFP-H10GB-CU1M
 • Brocade  10G-SFPP-TWX-0101
 • Addon 1000BASE-SX SFP MMF
 • Addon 1000BASE-LX SFP MMF
 • MGB-SX 1000Base-SX
 • HP J4858C
 • MaxxWave MX-SX-MM-US 10G + 1.25G
 • Mikrotik S-3553LC0D
 • Mikrotik S+31DLC10D
 • Mikrotik S+85DLC03D
 • Cisco GLC-LH-SM 30-1299-01 SFP
 • Cisco GLC-SX-MM 1000BASE-SX SFP
 • Dell FTLX8571D3BCL
 • Dell FTLX1371D3BCL
 • Dell FTLF1318P3BTL
 • Dell FTLF8519P2BNL
 • Cisco GLC-SX-MM
 • Solid-Optics ‘SFP-GE-L-SO’ 1000Mbps

1000Base-LX

 • HP J4859B – (Finisar FTRJ1319P1BTL-PT Rev A)
 • HP J4859C – (Intel TXN221200000005) – no OTDR output (show fiber-ports optical-transceiver all)

1000Base-SX

 • Fiberstore SFP-1G85-5M
 • HP J4858A (3rd party) – (FINISAR FTRJ-8519-7D) – no OTDR output

1000Base-T

 • Cisco GLC-T – (CISCO-FINISAR FCMJ-8521-3-CSC Rev 4)
 • Delta LCP-1250RJ3SR – (DELTA LCP-1250RJ3SR Rev 0000) 
 • Mikrotik S-RJ01 (not compatible)

10GBase-SR

 • Cisco SFP-10G-SR
 • Fiberstore SFP-10G85-3M 

Không sử dụng các module sau cho switch Unifi

 • TP-LINK TL-SM311LS **
 • TP-LINK TL-SM311LM **