Cách đấu dây tổng đài Panasonic KX-NS300, đấu nối khung tổng đài, khung mở rộng, đấu nối các loại card mở rộng cho tổng đài

A. Cách đấu dây cho các loại tổng đài KX-TDA100/200/600; TDE100/200/600

1. Cách nhìn jack đấu dây 57JE

Cách đấu jack tổng đài Panasonic

2. Cách đấu dây

Jack57JE

Chú ý:

LCOT8: Mã hàng là: KX-TDA0180; KX-TDA1180; KX-TDA1186

LCOT16: Mã hàng card là: KX-TDA0181; KX-TDA6181; KX-TDA6381

DHLC8: Mã hàng card là: KX-TDA0170; KX-TD5170

DLC16: Mã hàng card là: KX-TDA0172

SLC8: Mã hàng card là KX-TDA0173

SLC16: Mã hàng card là: KX-TDA0174; KX-TDA6174

SLC24: Mã hàng card là: KX-TDA6178; KX-TDA1178

B. Cách đấu dây cho tổng đài Panasonic KX-NS300

1. Đấu nối dây cho khung tổng đài IP KX-NS300

Đấu nối dây tổng đài KX-NS300

Chú ý: Dây được đấu thành từng cặp số

Ví dụ:

– Cổng 1: Cặp 1:1

– Cổng 2: Cặp 2:2

2. Đấu nối dây cho các loại card mở rộng tổng đài Panasonic KX-NS300

Đấu nối dây tổng đài KX-NS300

Chú ý: Dây được đấu thành từng cặp số

Ví dụ:

– Cổng 1: Cặp 1:1

– Cổng 2: Cặp 2:2

3. Kết nối mở rộng khung tổng đài Panasonic

Kết nối khung mở rộng tổng đài KX-NS300

4. Vị trí các card được cắm vào khi mở rộng

a. Card cắm vào khung chính

Cắm card tổng đài Panasonic KX-NS300

b. Card cắm vào khung mở rộng

Cắm card tổng đài KX-NS300