Tổng quan

Độc giả sẽ biết làm cách nào để chỉnh sửa dung lượng database trong controller và xóa đi các dữ liệu database cũ.

Unifi sử dụng MongoDB để lưu trữ các thông tin có liên quan về các thiết bị kết nối, cấu hình điều khiển, khách hàng và thống kê.

UniFi Controller quản lí nhiều thiết bị hoặc đăng nhập nhiều clients có thể trở nên rất nhiều theo thời gian nếu không kiểm soát. Bài viết sau đây sẽ giải thích làm thế nào để loại bỏ các số liệu theo ngày qui định. Các lệnh sẽ không xóa bỏ các dữ liệu điều khiển của controller như phần block user

Lưu ý : Từ phiên bản controller V5 tính năng loại bỏ dữ liệu cũ đã tính hợp sẵn trong phần Setting -> Maintenance

Windows

Điều kiện đầu tiên : Controller phải chạy trước khi thực hiện các lệnh. Luôn sao lưu lại cấu hình controller để dự phòng

Step 1: Download mongo

Vào trang https://www.mongodb.com/download-center#community chọn version 2.4.14 và download về máy

Step 2: Extract mongo

Giải nén binmongo.exe vào thu mục  vd : C:prune

Step 3: Download Script

Vào trang  https://help.ubnt.com/hc/en-us/article_attachments/204082688/mongo_prune_js.js download file về máy

Step 4: Open Command Prompt

Mở CMD theo lệnh sau : nhấn nút biểu tượng Windows+R và nhập vào cmd sau đó enter

Step 5: Enter Working Directory

Trong cmd nhập vào thư mục đã giải nén ở bước 2

cd C:prune

Step 6: Perform Test Run

Mặc định các lệnh sẽ chạy ở chế độ “ dryrun” và sẽ hiện ra bảng sau :

Step 7: Disable “dryrun”

Chỉnh sửa lệnh để vô hiệu hóa dryrun và cấu hình số ngày của dữ liệu cần giữ. Theo mặc định, các script sẽ giữ dữ liệu 7 ngày.