Chuẩn bị :

  • Line internet FPT có IPTV ( reset MAC cho line net )
  • Router X ở trạng thái mặc định
  • Eth 0 -> WAN FPT
  • Eth 1,2,3 -> 192.168.1.0/24 – chạy IPTV
  • Eth 4 -> 192.168.10.0/24
  • Nội dung cấu hình : tạo ra 1 interface bridge sau đó cho các interface eth0,1,2,3 vô chung bridge. Interface pppoe map theo bridge (br0 )

Login vào router  :

  • Đặt IP tĩnh cho port mạng máy tính : 192.168.1.10/24
  • Kết nối vào port Eth 0 trên router X
  • Mở trình duyệt web ( chrome ) nhập IP : 192.168.1.1 ( user : ubnt/ubnt )

1 . Thực hiện cấu hình cơ bản :

Login vào router : chọn tab WIZARDS – BASIC SETUP – > điền các thông số – APPLY

 

 

Chuyển port từ máy tính sang Eth 4 , thay đổi máy tính là IP động. Tiến hành login vô router qua IP 192.168.10.1

2. Xóa interface pppoe 0

Tab DASHBOARD – bảng bên dưới chọn interface pppoe0 – ACTIONS – DELETE

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER X-2

 

3. Xóa Eth1,2,3 khỏi interface Switch0

Tab CONFIG TREE – hàng bên trái chọn INTERFACE->SWITCH->SWITCH0->SWITCH-PORT ->INTERFACE -> Xóa eth 1,2,3 -> PREVIEW

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTERX-3

 

4. Tạo interface bridge0 ( br0 )

Tab CONFIG TREE – hàng bên trái chọn INTERFACE-> BRIDGE -> add br0  vào

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-4

 

5. Add các port vào interface Bridge ( br0 )

Tab CONFIG TREE – hàng bên trái chọn INTERFACE->ETHERNET->ETH 0 -> BRIDGE-GROUP -> nhập ( br0 ) vào ô bridge

@ : làm tương tự cho Eth 1 và 2

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-5

 

6. Khai báo IP cho bridge

Tab CONFIG TREE – hàng bên trái chọn INTERFACE-> BRIDGE -> BR0 – > khai báo ip 192.168.1.1/24 vào ô ADDRESS

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-6

 

7.  Tạo DHCP cho bridge

Tab SERVICES -> ADD DHCP SERVER – khai báo các thông số

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-7

 

8. Tạo interface quay account pppoe

Tab DASHBOARD – bảng bên dưới chọn ADD INTERFACE -> ADD PPPoE –> khai báo thông số

Lưu ý : interface  : là BR0

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-8

 

9. Chỉ định interface trong FireWall

Tab FIREWALL/NAT -> FIREWALL POLICIES -> Rule WAN-IN -> Chọn ACTIONS -> EDITE RULESET-> tab mới chọn INTERFACES -> chỉnh lại mục interfaces ( pppoe0), Directions ( in ) – save

Làm tương tự cho rule WAN-LOCAL ( thay đổi mục Directions là (local)

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-9

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-10

 

10. Kiểm tra lại rule cho phép đi internet

 

Cau-hinh-IPTV-FPT-voi-EDGEROUTER-X-11