Cách cấu hình Load Balance (cân bằng tải) từ 2 hoặc nhiều WAN trên thiết bị Edgerouter như thế nào? Bài viết sau đây của Wifi.fpt.net sẽ giúp các bạn tháo tác một cách dễ dàng.  

Mô hình

  • Wan 1 : eth0 , pppoe0
  • Wan 2 : eth1, pppoe1
  • Lan : interface switch0 : 192.168.10.0/24 ( group của các interface eth2,3,4 )
  • Vlan 20 : 192.168.20.0/24 cho wifi

****Lưu ý :

  • Firmware hỗ trợ Loadbalance từ bản 1.9.x trở lên.
  • Ở chế độ mặc định Router sẽ có IP : 192.168.1.1 được gán vào eth0 và không cấp DHCP nên ta cần đặt IP tĩnh cho card mạng PC lớp 192.168.1.x /24 để kết nối vào Router

I. Cách cấu hình Load Balance cơ bản

Đầu tiên, Login vào Router user/pass mặc định ubnt/ubnt -> Wizards -> Load Balancing -> chọn port wan -> chọn IP Local và user,pass router -> Apply

 

Cau-hinh- LOADBALANCE-voi-EDGEROUTER-co-ban-1-FPT                                                                Cấu hình LOADBALANCE với EDGEROUTER cơ bản 1

 

Cau-hinh- LOADBALANCE-voi-EDGEROUTER-co-ban-2-FPT                                                           Cấu hình LOADBALANCE với EDGEROUTER cơ bản 2

 

II. Cấu hình port WAN

  • Đối với các line net chạy bình thường không sử dụng vlan thì chỉ cần nhập account và pass pppoe của line net vào là xong
  • Đối với line có sử dụng vlan cho pppoe thì ta làm như sau :

+ Vẫn cấu hình các bước cơ bản ở trên để hoàn thiện Load Balance

+ Tạo Vlan ID tương ứng với nhà mạng

 

Tao-Vlan-ID-tuong-ung-voi-nha-mang-FPT                                                                    Tạo Vlan ID tương ứng với nhà mạng

 

Xoa-cac-interface-pppoe0-va-pppoe1-FPT                                                                Xóa các interface pppoe0 và pppoe1

 

Tao-lai-pppoe0-va-pppoe1-theo-interface-vlan-tuong-ung-FPT

                                                        Tạo lại pppoe0 và pppoe1 theo interface vlan tương ứng

III. Cấu hình VLAN 20 cho wifi

  • Tạo VLAN ID cho WiFi

Tao-VLAN-ID-cho-WiFi-FPT                                                                           Tạo VLAN ID cho WiFi​

 

Tao-DHCP-cho-VLAN-20-FPT                                                                                   Tạo DHCP cho VLAN 20

IV. NAT Port trên Router

 

Tạo-rule-trong-firewall-cho-phep-port-tuong-ung-duoc-di-vao-mang-FPT                                     Tạo rule trong firewall cho phep port tương ứng được đi vào mạng

 

Tien-hanh-NAT-Port-ra-theo-interface-tuong-ung-FPT                                         Tiến hành NAT Port ra theo interface tương ứng