K43/25 Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng.
    Tel : 0911.16.17.17 – info@hienlongjsc.vn