Giải pháp hội nghị đa điểm đa chức năng: Thoại audio, thoại video, lập lịch họp, send file trực tiếp, giải pháp thoại hội nghị đa điểm audio và video tốt nhất

Giải pháp thoại hội nghị đa điểm đa chức năng.

1. Thoại trực tiếp

– Thoại audio và thoại video

2. Kết nối thoại đồng thời

– Qua đường điện thoại Analog

– Đường truyền trung kế số E1, ISDN

– Đường quang, leadline, internet, đường truyền kênh riêng

3. Đầu cuối thiết bị

– Thoại đầu cuối dùng các thiết bị như điện thoại cố định, di động.

– Thoại qua voip chuẩn SIP

– Máy tính, màn chiếu, máy chiếu

4. Tính năng.

– Lập lịch cuộc thoại.

– Gửi thông báo tự động đến các người tham gia thoại

– Chức năng quản lý phòng thoại, kết nối hoặc ngắt kết nối các bên tham gia

– Cung cấp mỗi người một password để tham gia thoại

– Chức năng send file cho đối tác trong khi thoại

– Chức năng chát riêng hoặc chát nhóm trong khi thoại

– Chức năng ghi âm các cuộc đang đàm thoại.

….

5. Ứng dụng

– Ứng dụng các cuộc họp trực tiếp

– Ứng dụng cho các cuộc họp giao ban

=> Giải pháp chi tiết sơ đồ hệ thống thoại hội nghị