Giải pháp tổng đài cho các phòng chiếu phim, các phòng bán vé tự động, trung tâm trả lời khách hàng tự động

Đối với các phòng chiếu phim, bán vé tự động, các hệ thống tư vấn tự động có mô hình hoạt động như sau:

1. Thông báo lời chào khi gọi đến

1.1 Chọn ngôn ngữ tiếng anh

       1.1.1 Đọc các thông báo vấn đề A

                    1.1.2 Đọc các thống báo về vấn đề B

                     ……

                     1.1.9. Đọc các vấn đề thứ 9

1.2 Chọn ngôn ngữ tiếng Việt

 1.2.1 Đọc các thông báo vấn đề A

                    1.2.2 Đọc các thống báo về vấn đề B

                     ……

                     1.2.9. Đọc các vấn đề thứ 9

…. Chọn ngôn ngữ khác….

Mô hình hoạt động thông báo hình cây và phát lời chào nhiều cấp, cho phép khách hàng gọi đến nghe lời chào thông báo và truy cập vào từng cấp để nghe thông báo.

Tùy vào độ dài lời chào dài ngắn khác nhau, và hiện nay có khá nhiều thiết bị đáp ứng được yêu cầu trên:

+ Tổng đài LG

+ Card EVM2050, EVM8100 kết hợp sử dụng với tổng đài

+ Tổng đài IP grandstream

+ Tổng đài IP asterisk

Để tư vấn chính xác về mô hình hoạt động của quý khách hàng vui lòng liên hệ: 04 36275055 (Mr Mạnh)