Tổng Quan


Bài viết này cung cấp cho độc giả cách thiết lập giớ hạn băng thông cho các kết nối không dây

Các bước thực hiện :


Giới hạn băng thông cho SSID
Setting -> User Group -> tạo ra user group ( băng thông download/upload )

Đưa user group đó vào trong SSID

Giới hạn băng thông cho từng User