Hướng dẫn kết nối cài đặt card E1-ISDN tổng đài KX-NS300

1. Cách đấu dây

a. Vị trí chân tín hiệu

Cài đặt card E1-ISDN

b. Cách đấu dây

Thiết bị E1_4

2. Khai báo thông số card E1-ISDN (PRI30)

Bước 1: Bấm chuột phải vào card PRI30 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card PRI30 -> Chọn Port Property

Cài đặt card E1-ISDN2

Bước 3: Chuyển CRC4 sang enable/disable tùy theo nhà mạng

Bước 4: Chọn CO settng -> đánh số điện thoại của nhà mạng vào -> Apply

Bước 5: Bấm chuột phải vào card PRI30 ->  chuyển sang INS

Cài đặt card E1-ISDN1

3. Khai báo gọi và và gọi ra trên card E1-ISDN (PRI30)

Vào PBX Configuration -> CO & Incoming Call -> DDI/DID table -> cài đặt gọi vào như thông thường

Cài đặt card E1-ISDN3