Trong bài hướng dẩn này chúng tôi sẽ hướng dẫn cấu hình Load-Balancing giửa 2 đường truyền. Trong đó một đường sẽ kết nối PPPoE với ISP, một đường sẽ kết nối đến 1 Router khác(router này cũng kết nối với ISP bằng PPPoE).

I.Cấu hình 2 cổng WAN:

Đầu tiên bạn cần cấu hình 2 cổng Wan cho thiết bị. Bạn thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: tách cổng Lan thành cổng WAN .
  • Bước 2: cấu hình PPPoE cho cổng Wan1 .
  • Bước 3: cấu hình IP cho cổng Wan2.

I.Cấu hình bản định tuyến:

  • Mặc định Router sẽ lưu toàn bộ thông tin định tuyến vào bản định tuyến, bản này được gọi là bản định tuyến chính(Main). Mặc khi không quy định gì đăc biệt, máy tính trong Lan sẽ dùng bản Main này để truyền nhận thông tin giửa các router.
  • Xác định Default Gateway(DG) của Router:
  • DG của đường truyền PPPoE: vào IP → Address → nhìn vào Interface PPPoE và giá trị trong cột Network chính là DG của đường truyền.

Router-Mikrotik-FPT

DG của đường truyền được cấp từ 1 Router khác: thông thường là địa chỉ IP của Router kết nối trực tiếp với Internet.

  • Chúng ta sẽ tạo ra các bản định tuyến mới và trong bản định tuyến mới này chỉ chứa thông tin đường đi ra internet. Vào IP → Route → chọn Add New:
  • Bản 1 đặt tên là router-1:

Router-Mikrotik-FPT

Bản 2 đặt tên là router-2

Router-Mikrotik-FPTSau đó thêm hai lệnh router cho hai địa chỉ ip trên như sau:

Router-Mikrotik-FPT

Router-Mikrotik-FPT

I.Cấu hình Load Balacing

  • Tất cả các bước này sẽ được thực hiện trong mục Firewall → Mangle:

Router-Mikrotik-FPT

  • Bước 1: Đánh dấu gói tin đến từ 2 cổng Wan. Trong bài hướng dẫn này chúng tôi có 2 đường truyền nên sẽ lần lượt đánh dấu là “mark-01” và “mark02”. Trường hơp bạn có n đường truyền thì nên đánh dấu là “mark-n”.

Đánh dấu gói tin đến từ đường 01

Router-Mikrotik-FPT

Router-Mikrotik-FPT                                                                                                                 .100.20/webfig/

Đánh dấu gói tin đến từ đường 02

Router-Mikrotik-FPTBước 2: đánh dấu gói tin đến từ cổng Lan. Trong bài hướng dẩn này chúng tôi dùng 2 đường truyền nên trong phần cấu hình PCC sẽ lần lượt là 2/0, 2/ 1. Trong trường hợp các bạn có 3 đường truyền thì 3/2,3/1,3/0.

•         Đánh dấu cho gói tin 2/0 đến từ Lan.

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPTĐánh dấu cho gói tin 2/1 đến từ Lan.

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPTBước 3: Qui định các gói tin được đánh dấu “mark-n” đến từ cổng Lan vào bảng route tương ứng.

Qui định bảng route cho “mark-01”:

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPT

Quy định bảng route cho “mark-02”:

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPT

Bước 4: Quy định các gói tin được đánh dấu “mark-n” đến từ cổng Wan vào bảng router tương ứng.
Quy định route-01

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPT

Qui định route-02

Router-Mikrotik-FPTRouter-Mikrotik-FPT

I. Kiểm tra sự hoạt động của Load Balancing

Vào Interface → xem lưu lượng truy xuất trên 2 Interface.

Router-Mikrotik-FPT