Hướng dẫn sử dụng tổng đài panasonic KX-TDA 100/200/600, KX-TDA100D, KX-TDE100/200/600, KX-NS300, KX-NS1000

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TỔNG ĐÀI KX-TDA100/200/600, KX-TDA100D, KX-TDE100/200/600, KX-NS300, KX-NS1000

1.   Thực hiện cuộc gọi :

  • Gọi nội bộ            : Nhấc máy → Ext Số máy nhánh.
  • Gọi ra bên ngoài : Nhấc máy 9 → Số điện thoại cần gọi

2.   Chuyển máy: (Transfer)

  • Nhấn  TRANSFER  hoặc  FLASH →   Ext  Số  máy  nhánh  cần  truyền  tới →   Đặt  máy xuống.

3.   Cước cuộc gọi (Nhấc máy thay)

  • Cướp trực tiếp máy nhánh :Nhấc máy → *41Ext Số máy nhánh
  • Cướp theo nhóm : Nhấc máy → *40 → Số nhóm ví dụ: 01

4.   Gọi bằng mã: (Account Code)

  • Nhấc máy → *47* → Mã (Verified code + PIN code)9 → Số điện thoại.

5.      Conference: (Đàm thoại hội nghị)

– Bàn key: Đang nói → CONF hoặc TRANSFER → Số điện thoại thứ 3 (có thể gọi số
bên ngoài, nhớ bấm 9 hoặc 0 trước khi gọi) → Nói chuyện riêng → CONF → nói
chuyện 3 bên. (Tiếp tục làm như vậy để mời bên thứ 4, 5 … đến 8, vào nói chuyện cùng)
– Bàn SLT: Đang nói → FLASH hoặc dập tổ hợp → Số điện thoại → Nói chuyện riêng
→ FLASH hoặc dập tổ hợp → 3 → Nói chuyện 3 bên. (Chỉ thiết lập được cuộc gọi 3 bên)

6.   Khoá bàn phím: (Ext lock)

  • To lock (khoá)   : Nhấc máy → Nhấn *771TÚT… → Đặt máy xuống.
  • To Unlock (mở khoá)  :  Nhấc  máy →  Nhấn *770 →  Mã Ext  PINTÚT… → Đặt máy xuống .

(Extention PIN được tạo ra bằng lệnh 005  hoặc mục 4.1.1 Extention Settings với lập trình

bằng PC)

7.   Xoá dịch vụ đã cài đặt tại các số nội bộ: (Reset your Extention)

Nhấc máy → *790TÚT… →         Đặt máy xuống

8.   Tránh làm phiền: (Tắt chuông)

Nhấc máy → *71 →    0: Tất cả          → 1: Đặt / 2: Bỏ → TÚT… → Đặt máy xuống

                                1: Cuộc gọi từ bên ngoài

                                2: Cuộc gọi nội bộ

9.  Call Forward: (Chuyển hướng cuộc gọi )

Nhấc máy   → *71 →          0 : Tất cả               →        0 : Bỏ                              →

1 : Cuộc gọi từ bên ngoài     2 : Tất cả các cuộc gọi

2 : Cuộc gọi nội bộ              3 : Khi bận

4 : Không trả lời

5 : Bận / Không trả lời

( Bấm 0 rồi đặt máy ngay )

→ Số cần chuyển tới (nếu là số bên ngoài nhớ thêm 9 hoặc 0) → # → TútĐặt máy xuống..

(Tính năng chuyển hướng ra bên ngoài cần phải được cho phép khi lập trình tổng đài)

10. Đặt thời gian không trả lời:

–  Nhấc máy → *713 → Thời gian (tính bằng giây [00 → 99]) → TÚT → Đặt máy xuống.

11. Khoá bàn phím từ xa:  

              Mở Khoá      : Nhấc máy → *782Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

             Khoá            : Nhấc máy → *783Ext Số máy nhánh → Đặt máy xuống .

12.Ghi âm lời chào tổng đài điện thoại Panasonic Phải có card DISA (thực hiện tại bàn lễ tân)

-Nhấc máy ấn *361 501 sau tiếng tút thì đọc.đoc xong ấn STORE để lưu lại.

-Muốn nghe lại nhấc máy ấn *362 501 để nghe lại .