Hướng dẫn sử dụng tổng đài Panasonic KX-TA308, KX-TA616, KX-TEB308, KX-TES824

Hướng dẫn sử dụng tổng đài điện thoại KX-TEB308, KX-TES824, KX-TA308, KX-TA616

1 . Gọi nội bộ .

– Nhấc máy  -> nhấn số nội bộ ( hay phím DSS tương ứng với số nội bộ đã lưu) – > Nói chuyện

2 . Gọi ra ngoài .

 – Nhấc máy -> Nhấn  số ( 0/9 ) -> số điện thoái cần gọi

3 .  Gọi bằng Account code .

Nhấc máy   --> Nhấn 9** ( account code ) --> Số điện thoại cần gọi

4 . Rước cuộc gọi ( Call Pickup )

–  Plant 1 :  Rước  trực tiếp     : Nhấc máy --> bấm 4 + EXT No --> Nói chuyện

Rước theo nhóm     : Nhâc máy --> bấm 40 --> Nói chuyện

–  Plant 2 ,3  : Rước trực tiếp   : Nhấc máy --> bấm #4 + EXt No --> Nói chuyện

Rước theo nhóm : Nhấc máy --> bấm # 40 --> Nói chuyện

5 . Chuyển cuộc goi .

+ Chuyển nội bộ : Đang nói chuyện nhấn Transfer / Flash / Hookswitch --> Số EXt No --> Nói chuyện

+ Chuyển trên đuờng CO Đang nói chuyện nhấn Transfer -->  Bấm 9 —> Số điện thoai cần chuyển

6 . Call Forwarding ra máy khác cho tổng đài Panasonic KX-TEB308; KX-TES824

+ All call :Tất cả các cuộc gọi đên sẽ Forward đến một máy được gán

– Set : Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 1 --> EXT No --> # gác máy

Cancel : Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

+ Busy/ No answer .Bận hoặc không trả lơi sẽ Forward đên một máy khác đuợc gán

Set :Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 2 --> EXT No --> # --> gác máy

Cancel : Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

+ To outside CO line.Cuộc gọi sẽ được Forward trên đường CO đến mọt máy cố định hay di động

            –  Set      : Nhấc máy   -> FWD/DND ( 71 ) -> 3 -> 9/0 --> số điện thoại --> # --> gác máy

–  Cancel : Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

7. Chống  làm phiền DND: sẽ không có chuông đổ khi gọi đến.

–  Set       :Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 4 --> EXT No --> # --> gác máy

– Cancel : Nhấc máy —-> FWD/DND (71) --> 0 --> gác máy

8 .Tự động gọi lại khi máy bận.

– Khi gọi tới máy lẻ đang bận—-> 6 —--> Cúp máy

9. Khoá máy lẻ.

             – Lock : Nhấc máy bấm 77 -> Password -> Password -> # -> gác máy

Unlock : Nhấc máy bấm  77 -> Password ->  # -> gác máy

10. Xoá cài đặt chức năng ơ máy con .

– Nhấc máy —> 79 --> # --> gác máy

11 Đàm thoại hội nghị 3 bên.

– Nhấc máy —> bấm 9 --> số điện thoai --> nói chuyện --> bấm CONF/Flash/ --> bấm số EXT No --> Nói chuyện --> bấm CONF/Flash —> bấm số 3 -->3 người nói chuyện cùng lúc.

12 Ghi âm bản tin DISA.(Phải có máy KX-T 7730)

    Ghi âm.

– Program --> 9 --> 1 --> OGM no ( có 8 OGM từ OGM1 --> OMG8) --> Record (đọc lơi chào) —> Store (lưu)

  Nghe lại

– Program —9 --> 2 —> OGM No (tư 1-8)

13 .Báo thức trên máy lẻ

Cài đặt báo thức tại vị trí máy lẻ .

+ Set      : Nhấc máy --> bấm 76 --> Giờ 00: Phút 00 --> 0 AM/ 1 PM—>1 một lần. 2 hàng ngay --> #

+ Cancel : Nhấc máy  —>  bấm 76 —-> 2 —> #

Cài đặt báo thức cho máy lẻ từ bàn trực.

+ Set  : Nhấc máy --> bấm 764 --> số EXT No --> 76-->Giờ 00:Phút 00--> 0 AM/ 1PM --> 1 một lần .2 hàng ngày --> #

+ Cancel : Nhấc máy —> bấm 764 —> số EXT No # --> 762 --> #

Các vẫn đề khác xin vui lòng đăng nhập và đặt các câu hỏi liên quan đến tổng đài, chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất,

Trân trọng!