Bước 1  Tắt chức năng Auto update

Vào Setting -> SITE -> bỏ check “Automatically upgrade firmware” -> Apply changes

Bước 2. Copy link firmware 

Vào trang web  https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/FIRMWARE-3-9-3-7537-for-UAP-USW-has-been-released/ba-p/2099365  ( chọn firmware tương úng cho các model thiết bị của mình ) . Kích chuột phải vào firmware cần -> chọn Copy link Location.