Khai báo SIPtrunk và SIP Account tổng đài IP KX-NS300, Kết nối các đầu số SIP IP của VNPT, FPT, Viettel…

1. Kích hoạt key license 

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> kích hoạt license như hình

Khai báo siptrunk tổng đài KX-NS300_1

2. Kích hoạt kênh Siptrunk

Vào PBX Configuration -> Configuration -> Slot -> Bấm vào Virtual Slot -> Bấm chuột vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 kéo thả như hình dưới

Khai báo siptrunk tổng đài KX-NS300_2

3. Phương án kết nối SIPtrunk

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Khai báo siptrunk tổng đài KX-NS300_3

Bước 3: Chọn tab Main và khai báo thông số của nhà cung cấp SIP vào

Khai báo siptrunk tổng đài KX-NS300_4Bước 4: Chuyển OUS -> INS

4. Phương án kết nối qua Sip Account

Bước 1: Bấm chuột phải vào V-SIPGW4/V-SIPGW16 ->  chuyển sang OUS

Bước 2: Bấm chuột phải vào card V-SIPGW4/V-SIPGW16 -> Chọn Port Property

Bước 3: Chọn tab Account và Register thao tác như hình

Khai báo siptrunk tổng đài KX-NS300_5

Bước 4: Chuyển OUS -> INS


Các bài hướng dẫn khác

1. Đấu nối tổng đài KX-NS300

2. Cài đặt tổng đài KX-NS300

3. Backup/Restore tổng đài KX-NS300