Làm thế nào để khôi phục lại AP đã hư bằng phần mềm  TFTP ?

Các bước thực hiện :

1. kết nối Port Lan trên adaptor vào máy tính, Port PoE vào UniFi Access Point

2. Đặt IP tĩnh cho máy tính : 192.168.1.5/24

3. Đưa UniFi Access Point về chế độ Update firmware ( nhấn và giữ nút reset trênUniFi Access Point cho đến khi UniFi Access Point chuyển sang chớp đèn liên tục : cam/xanh lá (UAP, APLR ) hoặc trắng/Xanh dương )

4. Mở TFTP lên nhập IP  : 192.168.1.20 và chọn đường dẫn đến mục chứa firmware của UniFi Access Point

5. chọn Upgrade -> xong