Bài viết này mô tả làm thế nào để truy cập vào giao diện khôi phục lại cài đặt gốc và phục hồi Cloud Key. Từ giao diện này, bạn có thể thiết lập lại chế độ mặc định khi xuất xưởng, khởi động lại, tắt và nâng cấp firmware. Để nâng cấp firmware bạn sẽ cần có firmware chuẩn cho Unifi Cloud Key.

Các bước thực hiện  :

1. Tắt nguồn hệ thống

2. Nhấn và giữ nút reset sau đó cắm nguồn vào cho Loud Key

3. Giữ nút reset khoảng 10s cho đến khi đèn LED đổi màu ( tắt-trắng-xanh-lặp lại ) buông nút reset

4. Sau đó bạn truy cập vào giao diện web theo địa chỉ IP 192.168.1.30 ( máy tính đặt IP tĩnh:192.168.1.x )

5. Từ giao diện web này bạn có thể khôi phục cài đặt gốc, khởi động lại, tắt hoặc chạy lại firmware Cloud Key