Tổng quan

Trong bài viết này chúng ta sẽ làm cách nào để đưa UniFi Access Point về lại chế độ mặc định thông qua phần mềm SSH, nút nhấn Reset

Các bước thực hiện

Reset bằng phần mềm:

– Nếu bạn biết UniFi Access Point đang chạy ở controller nào thì bạn chỉ cần đăng nhập vào Controller -> Device-> chọn UniFi Access Point cần reset -> Configuration -> Fore get this device -> xong

–  SSH vào UniFi Access Point và chạy lệnh :syswrapper.sh restore-default.

 

Reset bằng nút nhấn :

1. Nhấn và giữ nút reset tầm 10s

2. chờ cho đến khi đèn AP tắt thả nút reset ra

3. Chờ UniFi Access Point khởi động lại có màu cam ( AP,APLR) và trắng (AC Lite, ACLR, AC Pro, AP Pro ..)