Tính toán dung lượng lưu trữ đầu ghi cho hệ thống Camera hợp lý nhất

TÍNH TOÁN LƯU TRỮ CCTV VỚI CÔNG THỨC VÀ VÍ DỤ

Bạn có thắt mắc về bộ lưu trữ cho một dự án Camera CCTV

Cách tính toán Dung lượng lưu trữ của một hệ thống camera

Trước giờ bạn thiết kế một hệ thống CCTV cho khách hàng và đã dùng phương thức nào để tính toán nên mua loại ổ cứng nào? Đầu ghi hình DVR có thể lưu trữ được bao lâu?

Giả sử bạn có DVR với ổ cứng 1 hoặc 2 TB để lưu trữ dữ liệu Video, hãy đoán xem, bạn nên làm gì?

CÔNG THỨC ĐỂ TÍNH TOÁN VIỆC LƯU TRỮ CỦA ĐẦU GHI DVR

Dung lượng = ((Cam_bitrare / 8) * 3600 * 24 * Số lượng cam * Số ngày ) /1G

Dung lượng lưu trữ = dung lượng bằng GB ( Gigabyte )

Cam_bitrate = Băng thông camera.
8 : Chuyển đổi từ bit thành byte.
3600 : chuyển từ giây thành giờ.
24 : chuyển từ giờ sang ngày.
Số lượng cam : Tổng số lượng cam trong dự án.
Số ngày : Tổng số ngày.
1G : Chia cho 1 Gig ( 1.000.000.000 ) chuyển đổi từ KB thành GB.

 

Ví dụ 1:

1 camera có tốc độ bit là 1024Kb/giây trong 1 ngày

Dung lượng = ((1.024.000 / 8)*3600*24*1*1)/1.000.000.000

Dung lượng = 11GB

Ví dụ 2:

10 Camera có tốc độ bit là 2048 Kb/s trong 30 ngày

Dung lượng = ((2.048.000 / 8) * 3600*24*10*30)/1.000.000.000

Dung lượng = 6,635 GB ( hoặc 6,35 TB)

Vậy công thức tính toán lưu trữ như thế nào? Bạn đã hiểu chưa?

Tôi đang sử dụng tốc độ bit của camera để tính toán, điều đó có nghĩa là tôi biết camera đó đang sử dụng bao nhiêu băng thông cho chất lượng được cấu hình.

Trong ví dụ 1. Tốc độ bit của máy ảnh là 1024Kb/s, nghĩa là nó sử dụng 1Mbps để quay video

Trong ví dụ 2. Tốc độ bit là 2048Kb/s, nghĩa là nó sử dụng khoảng 2Mbps để ghi lại các video.

Vậy trong ví dụ 2, camera sử dụng nhiều băng thông hơn ( và bộ nhớ ) vì nó được cấu hình để có chất lượng video tốt hơn.

 

0 0 votes
Article Rating
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments