Ta không thể nâng cấp controller từ V2 -> V4 được, phải nâng cấp từng bước, V2->V3 và V3->V4.

Bạn có thể tải phiên bản V3.2.10 theo link http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Updates-Blog/UniFi-3-2-10-is-released/ba-p/1165532