Video hướng dẫn cài đặt lập trình tổng đài điện thoại Panasonic KX-TDA100, KX-TDA200, KX-TDA600

(Để có thể đặt câu hỏi về sản phẩm tổng đài Panasonic mời các bạn đăng nhập trước khi hỏi nhé)

–          Kiểm tra card trên tổng đài

–          Cài đặt thời gian cho tổng đài

–          Cài đặt múi giờ làm việc cho tổng đài điện thoại IP

–          Cài đặt kết nối trung kế đường vào bưu điện

–          Đổi số máy nhánh trong tổng đài

–          Đổ chuông số máy lẻ

–          Đổ chuông theo nhóm

–          Hạn chế cuộc gọi (cấm máy lẻ gọi đi)

–          Cấm gọi ra trên đường trung kế bất kỳ (tức là 1 nhóm máy lẻ chỉ được gọi ra trên 1 nhóm trung kế chỉ định)

–          Hạn chế thời gian cho máy lẻ

–          Lập trình gọi đi bằng account code (mã cá nhân)

–          Tạo bảng mã cấm gọi đi trên đầu số nào

–          Lập trình disa cài đặt lời chào cho tổng đài

–          Thiết lập thời gian sau bao nhiêu hồi chuông thì phát lời chào